En trasmatta växer fram

 Trasmattan med slarvtjäll växer fram i väven.